25/03/2023 18:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật
春日

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2007 07:41

 

Nguyên tác

忽覺東風景漸遲,
野梅山杏暗芳菲。
落星樓上吹殘角,
偃月營中掛夕暉。
旅夢亂隨蝴蝶散,
離魂漸逐杜鵑飛。
紅塵遮斷長安陌,
芳草王孫暮不歸。

Phiên âm

Hốt giác đông phong cảnh tiệm trì,
Dã mai sơn hạnh ám phương phi.
Lạc tinh lâu thượng xuy tàn giốc,
Yển nguyệt doanh trung quải tịch huy.
Lữ mộng loạn tuỳ hồ điệp tán,
Ly hồn tiệm trục đỗ quyên phi.
Hồng trần già đoạn Trường An mạch,
Phương thảo Vương Tôn mộ bất quy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió xuân, chợt cảnh đổi thay
Bỗng thơm đưa những hạnh mai núi đồi
Sao băng ốc trổi bên lầu
Vầng trăng hiu hắt đêm sâu doanh mờ
Bướm tan đất khách tàn mơ
Hồn rưng rưng cánh bơ thờ đỗ quyên
Bụi hồng chắn nẽo Trường Yên
Như Vương Tôn, khách trục miền rất xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Xuân nhật