18/01/2021 18:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tần 3
采蘋 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 22:45

 

Nguyên tác

于以奠之?
宗室牖下。
誰其尸之?
有齊季女。

Phiên âm

Vu dĩ điện chi,
Tông thất dũ hộ (hạ).
Thuỳ kỳ thi chi ?
Hữu trai quý nữ.

Dịch nghĩa

Thì để đặt xuống
Ở dưới cửa sổ của nhà tông miếu.
Ai làm chủ cuộc tế lễ này ?
Có cô thiếu nữ kính cẩn.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Để mà đem đặt dưa này,
Cửa song ngôi miếu dưới bày lễ ra.
Ai làm chủ tế đây mà ?
Có cô thiếu nữ nết na kính vì.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

điện: đặt để xuống.
tông thất: tông miếu, quan đại phu và quan sĩ tế ở tông miếu.
dũ hạ: góc tây nam trong nhà gọi là áo, tế ở dưới cửa sổ ở góc tây nam trong nhà.
thi: chủ.
trai: đáng kính cẩn.
quý nữ: thiếu nữ.

Trong lễ cúng tế, người chủ phụ đứng cúng tế, dâng lên những dĩa đựng dưa. Người chủ phụ (vợ chính) ấy trẻ trung lại kính cẩn thì càng thấy tính chất đẹp đẽ mà sự giáo hoá đã đến từ xa vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thái tần 3