22/05/2024 05:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bản tỉnh môn nhân điếu thi
本省門人弔詩

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 23/04/2014 14:47

 

Nguyên tác

倏聞夫子遽登仙,
雷打難能掩耳邊。
米白筆研今不望,
春秋占驗古誰宣。
去回山斗從斯缺,
評講東西自此遷。
淚滿窗燈無法止,
陰陽分路伏丘前。

Phiên âm

Thúc văn phu tử cự đăng tiên,
Lôi đả nan năng yểm nhĩ biên.
Mễ bạch bút nghiên kim bất vọng,
Xuân thu chiêm nghiệm cổ thuỳ tuyên.
Khứ hồi sơn đẩu tòng tư khuyết,
Bình giảng đông tây tự thử thiên.
Lệ mãn song đăng vô pháp chỉ,
Âm dương phân lộ phục khâu tiền.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Bỗng nghe thầy vội lên tiên
Bên tai sét đánh bưng liền được sao
Bút nghiên ăn mặc ai trao
Xuân thu chiêm nghiệm ai nào bảo cho
Đi về sơn đẩu trông mò
Đông tây bình giảng khó so xa gần
Đèn song nước mắt tối sầm
Nép bên đống cỏ chia phần âm dương
Bài thơ này do Bùi Đức Bồng thôn Tam Đăng, Đại An, Nghĩa Hưng (Nam Định) cung cấp. Khiếu Năng Tĩnh thay mặt học trò viết để viếng quan tuần phủ Vũ Thiện Đễ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Bản tỉnh môn nhân điếu thi