15/06/2021 19:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong hiệu đồ gỗ

Tác giả: Nguyễn Việt Chiến

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Tâm Nhân vào 15/05/2008 07:55

 

Không tiều phu
Không rìu
Không thợ xẻ

Chỉ thấy mặt tủ
Vân gỗ bóng gương
Cuộn sắc mây chiều

Không thấy rừng
Không thấy nấm hương
Không một dòng suối chảy

Chỉ còn lại
Sa mạc gỗ lặng câm
Cái sa mạc được đánh bóng bằng vécni
Từ bao năm trước đó
Khi cây gõ cuối cùng
Bị đốn hạ chẳng xót thương

Tôi chợt thấy đâu đây
Cái nghĩa địa của rừng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Việt Chiến » Trong hiệu đồ gỗ