06/12/2023 05:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Loạn hậu phùng thôn tẩu
亂後逢村叟

Tác giả: Đỗ Tuân Hạc - 杜荀鶴

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2013 15:06

 

Nguyên tác

經亂衰翁居破村,
村中何事不傷魂。
因供寨木無桑柘,
為著鄉兵絕子孫。
還似平寧征賦稅,
未嘗州縣略安存。
至於雞犬皆星散,
日落前山獨倚門。

Phiên âm

Kinh loạn suy ông cư phá thôn,
Thôn trung hà sự bất thương hồn.
Nhân cung trại mộc vô tang giá,
Vị trước hương binh tuyệt tử tôn.
Hoàn tự bình ninh chinh phú thuế,
Vị thường châu huyện lược an tồn.
Chí ư kê khuyển giai tinh tán,
Nhật lạc tiền sơn độc ỷ môn.

Bản dịch của X.P

Ông già tám mươi ở xóm hoang
Chẳng việc nào không khỏi vấn vương
Điểm lính, bắt người, con cháu sạch
Lập đồn, nộp gỗ, củi dâu quang
Cứ nhè thuế khoá trong dân chúng
Chẳng thấy an ninh tới xóm làng
Gà chó đến nay tan tác hết
Trời hôm, tựa cửa, luống buồn thương
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc, NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Tuân Hạc » Loạn hậu phùng thôn tẩu