10/08/2022 06:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm thu

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 06/09/2021 04:48

 

Một sớm mai nồng toả ánh dương
Màu thu điểm nhẹ nét môi hường
Bên thềm thiếu nữ ngồi hong tóc
Cạnh ngõ hoa vàng ướt đẫm sương
Nhớ cánh buồm nâu nơi góc bể
Thương hồn lá đỏ cuối con đường
Không là thi sĩ mà sao cũng
Gợi mối u hoài để vấn vương!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Cảm thu