09/12/2022 09:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buồn ở đâu về

Tác giả: H. Man - Phạm Văn Mận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/12/2014 21:42

 

Rồi trong nỗi nhớ mênh mang
Phố đìu hiu lạnh hai hàng đèn chong
Hạt mưa rơi đến se lòng
Nổi trôi theo cả mùa đông mắt người
Lúc chia xa... nát môi cười
Tình dâng réo rắt lên mười ngón tay
Tiễn tôi về phía bên này
Phía trăng tháng chạp đã bày tịch liêu
Chưa tròn cũng một lần yêu
Chưa xuân cũng dậy ít nhiều sắc hương
Còn tôi chiếc bóng bên đường
Còn đây nỗi nhớ, niềm thương lạnh đầy...
Nguồn: H. Man, Trong miệt mài tôi quên (thơ), NXB Văn học, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » H. Man » Buồn ở đâu về