29/09/2020 19:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chống chọi

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 27/03/2016 12:40

 

Đừng bảo vì sao em chống chọi
Trách đầu anh ngu ngốc đấy thôi
Bữa săn đón sỗ sàng thô lỗ
Khiến người ta quát mắng dọc đường
Trả lời không có nghĩa là không
Câu phủ định khó lòng lay chuyển
Đừng cứ ngỡ ông trời cho em nói dối
Sẽ chỉ vờ anh - gã nhà quê.
Nguồn: Thiếu nữ, NXB Hải Phòng, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Chống chọi