19/01/2022 03:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề 27

Tác giả: Thu Bồn - Hà Đức Trọng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2013 22:15

 

thương ai con mắt lim dim
em ơi đừng gủ tiếng chim rợp vườn
em - con ngựa chứng không cương
anh - tên kị mã vết thương đầy người
Nguồn: Thu Bồn, 100 bài thơ tình nhờ em đặt tên (thơ), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thu Bồn » Không đề 27