12/08/2022 21:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Heo may (II)

Tác giả: Giang Tuấn Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 10/10/2015 06:49

 

Nghe tin bên ấy heo may
Cũng se se lạnh bên này đó em.

Nhủ lòng chắc chẳng phải duyên
Chẳng qua chỉ chút ngẫu nhiên của giời.

Ván kia đã đóng thuyền rồi
Mùa ơi đừng dụ ta ngồi gỡ ra…
2013

Nguồn: blog cá nhân của tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giang Tuấn Đạt » Heo may (II)