28/11/2021 07:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 05
永王東巡歌其五

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2014 13:47

 

Nguyên tác

二帝巡遊俱未回,
五陵松柏使人哀。
諸侯不救河南地,
更喜賢王遠道來。

Phiên âm

Nhị đế tuần du câu vị hồi,
Ngũ Lăng tùng bách sử nhân ai.
Chư hầu bất cứu Hà Nam địa,
Cánh hỉ hiền vương viễn đạo lai.

Dịch nghĩa

Hai hoàng đế ra khỏi kinh đô chưa về,
Vùng Ngũ Lăng thông và bách khiến người ta đau xót.
Quân các nơi không về lấy lại Hà Nam,
Vương gia hiên ngang tiến quân trên đường dài tới.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai hoàng đế rời kinh chưa lại
Thông bách buồn tê tái Ngũ Lăng
Không ai tái chiếm Hà Nam
Vương gia ngàn dặm hiên ngang tiến về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Vĩnh Vương đông tuần ca kỳ 05