02/07/2022 12:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm Xơ Ul
서울 밤

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2011 00:48

 

Nguyên tác

붉은 전등.
푸른 전등.
넓다란 거리면 푸른 전등.
막다른 골목이면 붉은 전등.
전등은 반짝입니다.
전등은 그무립니다.
전등은 또다시 어스렷합니다.
전등은 죽은 듯한 긴 밤을 지킵니다.

나의 가슴의 속모를 곳의
어둡고 밝은 그 속에서도
붉은 전등이 흐드겨 웁니다.
푸른 전등이 흐드겨 웁니다.

붉은 전등.
푸른 전등.
머나먼 밤하늘은 새캄합니다.
머나먼 밤하늘은 새캄합니다.

서울 거리가 좋다고 해요.
서울 밤이 좋다고 해요.
붉은 전등.
푸른 전등.
나의 가슴의 속 모를 곳의
푸른 전등은 고적(孤寂)합니다.
붉은 전등은 고적(孤寂)합니다.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Đèn đỏ
Đèn xanh
Đường to, đèn đỏ
Đường nhỏ, đèn xanh
Đèn đêm lấp lánh
Đèn như lưới giăng
Đèn đêm mờ ảo
Đèn thức canh đêm

Tâm hồn, tim tôi
Dù khi sáng tối
Đèn đỏ thổn thức
Đèn xanh tức tưởi

Đèn xanh
Đèn đỏ
Trời đêm xa kia
Một màu tối sẫm
Trời đêm xa kia
Vẫn màu tối sẫm
Đường Xơ Ul thật đẹp
Đường Xơ Ul sáng ngời

Đèn xanh
Đèn đỏ
Tâm hồn, tim tôi
Đèn xanh cô tịch
Đèn đỏ đơn côi
Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Đêm Xơ Ul