29/06/2022 17:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ma chả thèm quen

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 06:16

 

Thưở bé ta ưa chuyện lạ kỳ
Ai hù vẫn hỏi sợ mà chi
Cương thi xác ướp ra sao nhỉ
Bóng quế hồn ma ngẫm giống gì?
Một tối vào nằm khu mộ chí
Mây trời khuất dạng ánh trăng đi
Thầm mong gặp được vài con quỷ
Đánh bạn làm quen thế mới chì

Chì đâu đã thấy thức thâu đêm
Gió lạnh lùa sương phủ ướt mèm
Sáng đến trông người như nhái bén
Về nhà nghía xác tựa mèo đen
Ba hôm húp cháo ròm thân mén
Bốn bữa trùm chăn rộc mạng quèn
Uống thuốc đông y lần mấy chén
Mà ma với quỷ chả thèm quen
10/12/2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Ma chả thèm quen