03/12/2021 11:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng tự
訪寺

Tác giả: Nguyễn Đức Đạt - 阮徳達

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/04/2016 09:33

 

Nguyên tác

踉蹡容步過東鄰,
東朗中間訪隱淪。
到院未知誰院主,
入門恰見我門人。
自憐避地無常住,
卻喜生天有夙因。
在處江山應足護,
何方歲晚偃松筠。

Phiên âm

Lương thương dung bộ quá đông lân,
Đông Lãng[1] trung gian phóng ẩn luân.
Đáo viện vị tri thuỳ viện chủ,
Nhập môn kháp kiến ngã môn nhân.
Tự liên tị địa vô thường trụ,
Khước hỷ sinh thiên hữu túc nhân.
Tại xứ giang sơn ứng túc hộ,
Hà phương tuế vãn yển tùng quân[2].

Dịch nghĩa

Khập khiễng đi bộ qua láng giềng phía Đông
Đến thăm người ở ẩn giữa Đông Lãng
Đến viện rồi chẳng biết ai là người viện chủ
Vào cửa rồi gặp ngay người nhà của ta
Tự thương đất trốn là ở chốn vô thường
Lại mừng sống trời nay là đã có duyên xưa
Nơi đây núi sông che chở cho trọn vẹn
Chẳng thẹn tuổi già nương bóng tùng quân

Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Chân què khập khiễng đến đông lân
Thông Lãng nơi này gặp ẩn nhân
Đến viện chẳng hay ai viện chủ
Gặp người mới biết ấy người thân
Tự thương trốn tránh nơi hiền địa
Lại quý duyên tình bởi túc nhân
Non nước chở che mình trọn vẹn
Thẹn gì khi nấp bóng tùng quân
Nguồn: Nghệ An toàn chí (Văn thơ xứ Nghệ thời trung đại), tập XVII, NXB Khoa học xã hội, 2013
[1] Tức làng Đông tổng Thông Lãng (nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Cụ Nguyễn Đức Đạt từng có thời kỳ dạy học tại đây. Hiện nay làng Đông còn giữ được hai tấm bia đá, một tấm ghi việc xây nhà Tư văn thờ Khổng Tử và một tấm ghi việc trùng tu chùa thờ Phật. Cả hai tấm văn bia đều do cụ Nguyễn Đức Đạt viết. Chùa làng Đông là ngôi chùa có từ lâu đời, sau khi nghĩa quân rút vào rừng, cụ Nguyễn Đức Đạt có về tá túc nơi đây.
[2] Cây tùng và cây tre. Thiên Lễ khí 禮器 trong sách Lễ ký 禮記 của Khổng Tử 孔子 có đoạn: “Kỳ tại nhân dã như trúc cân chi hữu quân dã, như tùng bách chi hữu tâm dã, nhị giả cư thiên hạ chi đại đoan hĩ” 其在人也如竹筋之有筠也,如松柏之有心也,二者居天下之大端矣 (Tất cả ở người, như tên tre có cật già, như tùng bách có thân cứng, hai cái đó là điềm lành lớn cho việc cai trị thiên hạ, sau dùng để chỉ người có tiết tháo trung kiên).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Đạt » Phỏng tự