03/07/2022 15:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 22
題道人雲水居其二十二

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 12:55

 

Nguyên tác

白石磯頭枕曲灣,
綠光春浸碧波寒。
吟翁杖策臨溪上,
滿目煙霞指顧寬。

Phiên âm

Bạch thạch ki đầu chẩm khúc loan,
Lục quang xuân tẩm bích ba hàn.
Ngâm ông trượng sách lâm khê thượng,
Mãn mục yên hà chỉ cố khoan.

Dịch nghĩa

Đầu mom đá trắng gối lên đầu khe nước trong,
Ánh xuân tươi in lên sóng biếc lạnh.
Ông thơ chống gậy đứng bên bờ suối,
Khói ráng đầy mắt, rộng tầm nhìn ngắm.

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Đầu mom đá trắng suối xoay vòng,
Xanh biếc màu xuân sóng lạnh lùng.
Bên suối ông thơ cây gậy chống,
Đầy vơi hoa khói thoả lòng trông.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 22