05/12/2022 15:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người gieo hạt

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2015 15:46

 

Kính tặng Thầy Giản Chi

Ở nơi ấy có người hẹn đến
Gọi chim về gieo hạt lũng xa
Những trang sách thơm lừng hương cỏ
Và lời chiều thiếp ngủ trong hoa
Sài Gòn 1969

Nguồn: Lửa đêm mưa (thơ), Đoàn Thuận, NXB Trẻ, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Người gieo hạt