06/10/2022 14:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày xưa

Tác giả: Nghiêm Thị Hằng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 29/05/2009 03:58

 

Ngày xưa em trả anh rồi
Câu thơ còn nợ tình đời còn mang
Ngày xưa thương con dã tràng
Một mình xe cát đã tàn tháng năm.
Ngày xưa một thủa xa xăm
Em đi hái lá chăn tằm ươm tơ
Tơ em hong nắng đến giờ
Áo tơ chưa mặc còn chờ mùa đông.

Ngày xưa em chưa lấy chồng
Sao anh không gói nắng hồng sang chơi?
Ngày xưa giờ đã xa rồi
Gặp nhau lại ước một thời ngày xưa...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghiêm Thị Hằng » Ngày xưa