07/10/2022 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề nội các
題內閣

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/07/2016 07:44

 

Nguyên tác

醇酒飲如花漸放,
舊書讀似客初歸。

Phiên âm

Thuần tửu ẩm như hoa tiệm phóng,
Cựu thư độc tự khách sơ quy.

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Rượu ngọt uống như hoa dần nở
Sách xưa đọc tựa khách vừa vào
Câu thứ 2 có ý nói với thái độ quý trọng.

Nguồn: Đông Dương thi văn tuyển, Vũ Phạm Khải, NXB Khoa học xã hội, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Đề nội các