09/08/2022 11:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buông

Tác giả: Chân Hội Nghiêm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/07/2017 06:47

 

Giận hờn mà làm chi
Trách móc mà làm chi
Buồn khổ mà làm chi
Buông một cái
Cho khoẻ nhẹ
Cho thương yêu ngập tràn
Cho tự do có mặt

Vùng vẫy làm chi
Trong thế giới tham tàn?
Trách móc
Hiểu lầm
Ganh tị
Thi phi
Đời nào chẳng có
Làm sao tránh được?

Hãy bình thản
Cưỡi trên sóng mà đi
Rong chơi trong cõi đời này
Đầy nhiệm màu hoa nắng
Sướng không?
Nguồn: Đôi khi (thơ), Chân Hội Nghiêm, NXB Trẻ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chân Hội Nghiêm » Buông