18/09/2021 21:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

87

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 25/10/2008 09:58

 

Sắp cưới bỗng có thằng phá đám
Nên ông chửi bố chúng mày lên
Đầu chày đít thớt đâu còn ngán
Không viết văn thì ông viết phim

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 87