28/05/2022 09:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XI. Jaravagga (Già)

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 02/12/2009 23:17

 

146
Lòng chuốc mãi ưu sầu
giữa chợ đời nguy biến
trong tăm tối hang sâu
chẳng tìm nơi nguyệt hiện

147
Quán tưởng tấm thân này
khung thịt xương tật bệnh
lầm tưởng kho vàng châu
mãi sinh lòng tham giận

148
Ôi hình vóc già kia
cánh bèo tàn thảm thiết
có tụ tức có lìa
có sinh tất có diệt

149
Nắm xương tàn rải rác
đắp lá rụng vàng thu
ngày xưa ai có biết
còn nắm xương bây giờ

150
Thành xương tô máu thịt
chất chứa sự u mê
luân hồi theo sáu cửa
mãi lận đận đi, về

151
Xe vua nạm ngọc biếc
một ngày kia cũng tan
tấm thân tẩm hương phấn
mốt mai rồi cũng tàn
riêng nhân lành thiện pháp
nở hoài cõi thế gian

152
Người không năng tu học
khác gì đống thịt xương
trí huệ như lửa lụi
trong hang tối mù sương

153-154
Lang thang bao kiếp sống
mòn bước chân luân hồi
ra vào nhà phiền não
vọng huyễn chuỗi bọt sôi
bây giờ như nhật nguyệt
sáng giữa không vòm trời

155
Tuổi xuân như ngựa mạnh
huệ phước chẳng lo tu
già đến như thân cò
quanh co dần chết lụi

156
Tuổi trẻ không tu học
già như chiếc cung tàn
uổng một thời oanh liệt
tiếc mình lệ chứa chan
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Suối nguồn vi diệu, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » XI. Jaravagga (Già)