25/02/2021 12:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 18: Ngày xưa anh yêu em
Poem XVIII: Oh, when I was in love with you

Tác giả: Alfred Edward Housman

Nước: Anh
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 14/07/2007 05:16

 

Nguyên tác

Oh, when I was in love with you,
Then I was clean and brave,
And miles around the wonder grew
How well did I behave.

And now the fancy passes by,
And nothing will remain,
And miles around they ’ll say that I
Am quite myself again.

Dịch nghĩa

Ngày xưa khi tôi yêu em
Tôi đã trong sạch và can đảm
Khắp vùng quanh đó đều thắc mắc
Tôi đã cư xử đúng mực làm sao

Và giờ đây khi những đam mê không còn nữa
Chẳng còn lại thứ gì
Khắp vùng quanh đây họ sẽ nói
Tôi lại trở về với chính bản thân tôi

Bản dịch của Đắc Lê

Khi tôi đắm đuối yêu nàng
Thân tôi trong sạch, lại càng thanh cao
Xung quanh kinh ngạc, xì xào
Thấy tôi cư xử biết bao đàng hoàng

Bây giờ tình đã sang ngang
Chẳng còn một chút vấn vương bồi hồi
Xung quanh đồn đại khắp nơi
Nay tôi trở lại con người của tôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Alfred Edward Housman » Bài số 18: Ngày xưa anh yêu em