28/11/2021 09:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu hồ 1
有狐 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 11:51

 

Nguyên tác

有狐綏綏,
在彼淇梁。
心之憂矣,
之子無裳。

Phiên âm

Hữu hồ tuy tuy,
Tại bỉ Kỳ lương
Tâm chi ưu hĩ,
Chi tử vô thường.

Dịch nghĩa

Có con chồn đi lang thang một mình,
Ở chỗ cái đập đá của sông Kỳ kia.
Lòng em lo sầu,
Cho người ấy không có quần.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Có con chồn bước lang thang,
Ở trên đập đá đắp ngang sông Kỳ.
Lòng em luống những sầu bi.
Nỗi chàng quần thiếu ai thì may cho ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

hồ: con chồn, loài thú yêu mị.
tuy tuy: dáng đi lang thang một mình để tìm đôi lứa.
lương: đập đá chắn nước ngang sông., ở tên đập đá có thể mặc quần, không sợ bị ướt.

Nước loạn, dân mất, tan cả đôi lứa. Có người đàn bà goá thấy người đàn ông goá thì muốn lấy nhau, cho nên mới mượn lời nói có con chồn đi một mình mà thương cho người ấy không có quần (ở goá, không vợ, không có ai may quần cho mặc).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Hữu hồ 1