27/05/2024 14:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Kim Cổ hoàng giáp Vũ Nhự
贈金鼓黃甲武茹

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 05/11/2010 22:17

 

Nguyên tác

如今國事方多艱,
利器還須試錯盤。
請將櫞筆化為劍,
會向龍江飲凱還。

Phiên âm

Như kim quốc sự phương đa gian,
Lợi khí hoàn tu thí thác bàn.
Thỉnh tương duyên bút hoá vi kiếm,
Hội hướng Long Giang[1] ẩm khải hoàn.

Dịch nghĩa

Ngày nay việc nước gặp nhiều gian nan
Con dao sắc nên đem thử chặt những đốt, những gốc cây quánh rắn
Xin đem cây bút lớn biến thành gươm
Sẽ hướng về thành Hoàng Long uống rượu khải hoàn

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Việc nước đang đà gặp khó khăn
Phải dùng lợi khí thử đem ngăn
Xin đưa bút nhọn ra làm kiếm
Hội rượu Hoàng Long quyết góp phần
Vũ Nhự (1839-1886) người phường Kim Cổ tổng Thuận Mỹ huyện Thọ Xương phủ Hoài Đức, Hà Nội. Ông đỗ Hoàng giáp năm 1868, từng làm Đốc học Hà Nội, sau sung vào Nội các và Toản tu Sử quán.

[1] Theo điển: Nhạc Phi đem quân đánh giặc Kim, nói: "Ta quyết đánh đến thành Hoàng Long cùng các tướng sĩ uống một bữa say", ý nói quyết tâm thắng giặc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Tặng Kim Cổ hoàng giáp Vũ Nhự