28/07/2021 17:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán kỳ 3
閨怨其三

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2014 17:57

 

Nguyên tác

月下理雙絲,
結作同心侶。
登之緣綺琴,
芳聲滿窗戶。
良人愛新篇,
送與西家賈。
臨別縱一彈,
零亂不成譜。
彈到古別離,
涔涔淚如雨。

Phiên âm

Nguyệt hạ[1] lý song ty,
Kết tác đồng tâm lữ.
Đăng chi duyên ỷ cầm,
Phương thanh mãn song hộ.
Lương nhân ái tân thiên,
Tống dữ tây gia cổ.
Lâm biệt túng nhất đàn,
Linh loạn bất thành phổ.
Đàn đáo cổ biệt ly,
Sầm sầm lệ như vũ.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Nguyệt lão xe đôi tơ
Kết nên tình đôi bạn
Tơ đẹp chọn làm ây
Đầy nhà tiếng thơm thoảng
Điệu mới chồng em ưa
Đem đàn bán hàng xóm
Lúc sắp đi, gảy đàn
Lung tung không bài bản
Đến khúc biệt ly xưa
Lệ buồn tuôn lai láng
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tức Nguyệt hạ lão nhân, hay Nguyệt lão, người chuyên việc xe tơ hồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Khuê oán kỳ 3