21/05/2022 04:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trà Lăng trúc chi ca kỳ 01
茶陵竹枝歌其一

Tác giả: Lý Đông Dương - 李東陽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2014 13:27

 

Nguyên tác

溪南溪北樹縈迴,
洞口桃花幾度開。
楓子鬼來天作雨,
雲陽仙去水鳴雷。

Phiên âm

Khê nam khê bắc thụ oanh hồi,
Động khẩu đào hoa kỷ độ khai.
Phong tử quỷ lai thiên tác vũ,
Vân Dương[1] tiên khứ thuỷ minh lôi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vòng quanh cây nước khe nam khe bắc
Cửa động xanh hoa đào nở mấy lần
Hàng phong cao quỷ nhập trời mưa lớn
Tiên cây đi, trên mặt nước sấm vang
Trà Lăng là tên huyện ở phía đông Hồ Nam.

[1] Tiên, quỷ trên cây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đông Dương » Trà Lăng trúc chi ca kỳ 01