20/10/2021 14:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc Trung kỳ 1
洛中其一

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 06:54

 

Nguyên tác

柳動晴風拂路塵,
年年宮闕鎖濃春。
一從翠輦無巡幸,
老卻蛾眉幾許人。

Phiên âm

Liễu động tình phong phất lộ trần,
Niên niên cung khuyết toả nùng xuân.
Nhất tòng thuý liễn vô tuần hạnh,
Lão khước nga mi kỷ hử nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Phẩy bụi đường liễu rung gió lặng
Bao năm xuân khoá chặt trong cung
Xe vua không đến tương phùng
Mày ngài mấy kẻ tránh không tuổi già

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Lạc Trung kỳ 1