03/02/2023 11:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm chợt thức

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bái

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/08/2013 14:35

 

Đêm chợt thức không làm sao ngủ lại
Về đi em, câu thơ cũng trắng đêm
Giấy mực lạnh ngọn đèn khắc khoải
Mở cửa ra, mưa gió thoảng bên thềm
Nguồn: Ngọc Bái, Trong trẻo trước mùa thu (thơ), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Bái » Đêm chợt thức