22/09/2020 09:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh ngồi bờ cỏ xót xa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 09:21

 

- Anh ngồi bờ cỏ xót xa
Vô đây em trải chiếu hoa cho ngồi
- Chiếu hoa để cha mẹ em ngồi
Phận anh làm rể không dám ngồi chiếu hoa
Tới đây ngồi tạm lá dừa
Chiếu trải mặc chiếu, anh chưa dám ngồi
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh ngồi bờ cỏ xót xa