06/07/2020 15:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cơm cha áo mẹ chữ thầy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 11:30

 

Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy,
Gắng công mà học có ngày thành danh.
Khảo dị:
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy,
Khuyên con lo học cho tày người ta.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cơm cha áo mẹ chữ thầy