02/07/2022 09:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô thường

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/09/2021 09:58

 

Ta sinh ra
Không một nơi đến
Không một chỗ dung thân vĩnh cửu
Cũng chẳng có một nẻo quay về...
17-8-1972

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Vô thường