18/04/2024 18:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật bệnh trung đối lạc hoa hí thành
春日病中對落花戲成

Tác giả: Diêu Ích Kính - 姚益敬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2014 21:54

 

Nguyên tác

簷外東風春日斜,
紛紛紅紫墮窗紗。
蕭齋不是維摩室,
天女何因為散花。

Phiên âm

Diêm ngoại đông phong xuân nhật tà,
Phân phân hồng tử đoạ song sa.
Tiêu trai bất thị Duy Ma[1] thất,
Thiên nữ hà nhân vi tán hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chiều xuân gió cuốn ngoài rèm
Bời bời rơi rụng song đêm tía hồng
Nhà tranh nào phải thiền phòng
Vì đâu thiên nữ đành lòng rắc hoa
[1] Tức bồ tát Duy Ma Cật 維摩詰, lúc giảng kinh trên thiền đường, có một người con gái nhà trời (thiên nữ) đến phóng hoa vào các đệ tử quấy phá, vị đại đệ tử của Duy Ma Cật đã phá giải được phép tán hoa của người con gái này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diêu Ích Kính » Xuân nhật bệnh trung đối lạc hoa hí thành