19/08/2022 05:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu viên
小園

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 22:02

 

Nguyên tác

由來巫峽水,
本自楚人家。
客病留因藥,
春深買為花。
秋庭風落果,
瀼岸雨頹沙。
問俗營寒事,
將詩待物華。

Phiên âm

Do lai Vu Giáp thuỷ,
Bản tự Sở nhân gia.
Khách bệnh lưu nhân dược,
Xuân thâm mãi vi hoa.
Thu đình phong lạc quả,
Nhương ngạn vũ đồi sa.
Vấn tục dinh hàn sự,
Tương thi đãi vật hoa.

Dịch nghĩa

Nguyên nhờ nước sông Vu Giáp,
Mà gốc từ nhà của người Kinh.
Khi khách bệnh nhờ đó mà có cây thuốc chữa,
Đến xuân, có hoa bán.
Khi mùa thu đến gió rung quả rụng trong sân,
Bờ ngòi mưa làm cát truồi.
Hỏi cách thức để xử lý việc khi trời lạnh,
Làm thơ để ca ngợi cảnh đẹp.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nguyên nhờ nước Vu Giáp,
Gốc Kinh từ nhà người.
Khi bệnh có thuốc chữa,
Xuân về bán hoa tươi
Sân thu gió trái rụng,
Bờ ngòi mưa cát truồi.
Trời lạnh hỏi cách sống,
Làm thơ ca cảnh trời.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tiểu viên