20/06/2021 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung trung hành lạc kỳ 8
宮中行樂其八

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/12/2007 17:57

 

Nguyên tác

水綠南薰殿,
花紅北闕樓。
鶯歌聞太液,
鳳吹繞瀛洲。
素女鳴珠佩,
天人弄彩球。
今朝風日好,
宜入未央遊。

Phiên âm

Thuỷ lục nam huân điện,
Hoa hồng bắc khuyết lâu.
Oanh ca văn Thái dịch[1],
Phụng xuý nhiễu Doanh châu.
Tố nữ minh châu bội,
Thiên nhân lộng thái cầu.
Kim triêu phong nhật hảo,
Nghi nhập Vị Ương[2] du.

Dịch nghĩa

Nước biếc ở điện phía nam,
Hoa hồng tại cửa lầu bắc.
Tiếng oanh ca ở Thái Dịch cũng nghe thấy,
Phượng hót nhiễu loạn cả Doanh Châu.
Mỹ nữ rung rinh tiếng ngọc bội,
Người trời (chỉ những người thanh tao) đùa giỡn với những quả cầu rực rỡ.
Gió sớm nay mát lành,
Vào cung Vị Ương chơi.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nước biếc bên nam điện,
Hoa hồng tại bắc lầu.
Oanh ca vọng Thái Dịch,
Phượng hót nhiễu Doanh Châu.
Tố nữ ngân vòng ngọc,
Người trời giỡn tú cầu.
Mát lành cơn gió sớm,
Tới Vị Ương vui đùa.
(Năm 743)


[1] Ao sen ở Thiểm Tây.
[2] Cung điện do Hán Cao Tổ xây, ở phía tây Trường An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Cung trung hành lạc kỳ 8