05/12/2022 05:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người ngợm

Tác giả: Hoàng Ly - Đỗ Hồng Nghi

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2021 13:37

 

Thế giới ngày nay lắm ngợm người,
Biết ai là ngợm, biết ai người?
Người không quần áo, người ra ngợm,
Ngợm lắm tiền tiêu, ngợm hoá người.
Nếu muốn thành người thì phải ngợm,
Đời này có ngợm mới nên người.
Hỏi ai là kẻ phân người ngợm,
Để thế gian trông rõ ngợm, người.
Bài thơ này than về thời bị Pháp chiếm đóng nước ta, phỏng theo bài Dại khôn của Tú Xương.

Nguồn:
1. Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970
2. Triệu Xuân, Vũ Bằng toàn tập (tập 4), NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Ly » Người ngợm