07/03/2021 10:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dấu môi

Tác giả: Đàm Huy Đông

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 09/10/2017 00:02

 

Ơ mơ lạnh. Thu thấm từng con ngõ
Cưới em, anh hân hạnh khách mời
Ầu ơ gió hoang mục bao ngày tháng
Xoá bao giờ cho hết những dấu môi.
Nguồn: Đàm Huy Đông, Miền không có gió, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đàm Huy Đông » Dấu môi