08/05/2021 01:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiêu dao đường hội túc kỳ 2
逍遙堂會宿其二

Tác giả: Tô Triệt - 蘇轍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 13/12/2012 10:00

 

Nguyên tác

秋來東閣涼如水,
客去山公醉似泥。
困臥北窗呼不起,
風吹松竹雨淒淒。

Phiên âm

Thu lai Đông các lương như thuỷ,
Khách khứ San công[1] tuý tự nê.
Khốn thuỵ bắc song hô bất khởi,
Phong xuy tùng trúc vũ thê thê.

Dịch nghĩa

Thu sang gác đông lạnh như nước
Trên đường đi San công cứ say mềm
Ngủ tít bên song phía Bắc gọi không dậy
Gió thổi vào tùng trúc mưa buồn tái tê

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Như nước gió đông thu lạnh về
San Công say tít suốt đường quê
Mềm bên song bắc lay không dậy
Tùng trúc gió mưa nặng não nề
[1] Tức San Giản. Tấn thư nói ông này chạm vào rượu say ngay, ở đây chỉ Tô Thức.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Triệt » Tiêu dao đường hội túc kỳ 2