01/12/2021 16:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa kỳ 3
浣溪沙其三

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 18:05

 

Nguyên tác

小院閑窗春色深
重簾未捲影沈沈
倚樓無語理瑤琴
遠岫出山推薄暮
細風吹雨弄輕陰
梨花欲謝恐難禁

Phiên âm

Tiểu viện nhàn song xuân sắc thâm
Trùng liêm vị quyển ảnh trầm trầm
Ỷ lâu vô ngữ lý dao cầm
Viễn tụ xuất sơn thôi bạc mộ
Tế phong xuy vũ lộng khinh âm
Lê hoa dục tạ khủng nan cầm

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Viện nhỏ song im xuân sắc thẳm
Mấy lần rèm rủ bóng trầm trầm
Tựa lầu im lặng dạo cung cầm
Hốc núi mây đùn mau dục tối
Gió đưa mưa phún kéo cơn râm
Hoa lê chực rụng sợ khôn cầm
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Hoán khê sa kỳ 3