25/09/2021 07:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu ngây

Tác giả: Cung Trầm Tưởng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 08/11/2005 00:41

 

Về đây tôi gặp lại mùa
Thu nghìn thu cũ về lùa nắng trong
Thu về bằng lối rêu phong
Bánh xe diệu nghệ khép vòng thời niên
Trời nong chật nỗi thu phiền
Hồn cây hồng mộc ngợp miền thu Tây
Tôi về lạc lối thu ngây
Rừng thu tiếng sóc nghe gầy tim hao
Ôi thông xanh ôi hồng đào
Phong rêu mấy thuở hồn nào không đau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cung Trầm Tưởng » Thu ngây