14/07/2024 20:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Ngô cổ thành ca
登吳古城歌

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 16:47

 

Nguyên tác

登古城兮思古人,
感賢達兮同埃塵。
望平原兮寄遠目,
歎姑蘇兮聚麋鹿。
黃池高會事未終,
滄海橫流人蕩覆。
伍員殺身誰不冤,
竟看墓樹如所言。
越王嘗膽安可敵,
遠取石田何所益。
一朝空謝會稽人,
萬古猶傷甬東客。
黍離離兮城坡坨,
牛羊踐兮牧豎歌。
野無人兮秋草綠,
園為墟兮古木多。
白楊蕭蕭悲故柯,
黃雀啾啾爭晚禾。
荒阡斷兮誰重過,
孤舟逝兮愁若何。
天寒日暮江楓落,
葉去辭風水自波。

Phiên âm

Đăng cổ thành hề tư cổ nhân,
Cảm hiền đạt hề đồng ai trần.
Vọng bình nguyên hề ký viễn mục,
Thán Cô Tô hề tụ my lộc.
Hoàng Trì cao hội sự vị chung,
Thương hải hoành lưu nhân đãng phúc.
Ngũ Viên sát thân thuỳ bất oan,
Cánh khan mộ thụ như sở ngôn.
Việt Vương thường đảm yên khả địch,
Viễn thủ thạch điền hà sở ích.
Nhất triêu không tạ hội kê nhân,
Vạn cổ do thương Dũng[1] đông khách.
Thử ly ly hề thành pha đà,
Ngưu dương tiễn hề mục thụ ca.
Dã vô nhân hề thu thảo lục,
Viên vi khư hề cổ mộc đa.
Bạch dương tiêu tiêu bi cố kha,
Hoàng tước thu thu tranh vãn hoà.
Hoang thiên đoạn hề thuỳ trùng quá,
Cô chu thệ hề sầu nhược hà.
Thiên hàn nhật mộ giang phong lạc,
Diệp khứ từ phong thuỷ tự ba.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Lên thành chừ nhớ người xưa
Tài năng chừ đã gió đưa bụi trần
Mắt nhìn chừ xuống đồng bằng
Cô Tô chừ chỗ quây quần hươu nai
Hoàng Trì hội lớn vừa khai
Biển xanh ngọn sóng lật quày thuyền nan
Ngũ Viên tức tưởi chết oan
Cửa đông treo ngược xác tan đúng lời
Việt Vương nếm mật chờ thời
Thu tô ruộng xấu lúa trời không chê
Một hôm từ chối kiểm kê
Nghìn năm thương mãi khách thề Dũng đông
Lúa chừ đổ đống thành vồng
Trâu dê chừ dẫm, mục đồng mãi ca
Cỏ hoang chừ đã bò xa
Vườn chừ cổ thụ la đà khắp nơi
Bạch dương trụi nhánh sầu đời
Sẻ kêu chiêm chiếp chiều rơi tranh mồi
Đường đê chừ vắng bóng người
Thuyền đơn một chiếc chừ chơi vơi sầu
Lá phong chiều lạnh theo nhau
Rụng bay xuống nước gió chao sóng bồng.
[1] Một tên khác của Ninh Ba, Chiết Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Đăng Ngô cổ thành ca