24/09/2021 14:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp mặt em dưới thuỷ trên thoàn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/12/2015 09:44

 

Gặp mặt em dưới thuỷ trên thoàn,
Hỏi thăm phụ mẫu song toàn hay không?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gặp mặt em dưới thuỷ trên thoàn