13/08/2022 09:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc Dương mạch
洛陽陌

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2006 09:33

 

Nguyên tác

白玉誰家郎,
回車渡天津。
看花東陌上,
驚動洛陽人。

Phiên âm

Bạch ngọc thuỳ gia lang
Hồi xa độ Thiên Tân
Khán hoa đông mạch thượng
Kinh động Lạc Dương nhân.

Bản dịch của (Không rõ)

Chàng trai mặt ngọc nhà ai
Quay xe về đến mạn ngoài Thiên Tân
Ngắm hoa bên phía đường đông
Mà làm kinh động bao lòng Lạc Dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Lạc Dương mạch