19/01/2021 07:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Loa thành

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 09/07/2010 17:41

 

Kể con sự tích Cổ Loa
Bây giờ thành cũ chưa nhòa dưới trăng
Thành hào kế tiếp lăng giăng
Công bằng hào chiến, thủ bằng thành tên
Hai đường công, thủ tiếp liên
Như rùa động rút ẩn bền trong mu
Tung ra thuyền chiến bất ngờ
Lui vào thành phủ tên mờ dấu quân
Thành xây nhờ một dị nhân
Thần Kim Qui tặng móng chân giữ thành
Bao phen giặc Triệu tan tành
Nó giương bậc một, tên thành ngàn bay
Kiểu thành lạ nhất xưa nay
Kết liên thủ, xạ: biệt tài dân ta
Loa thành trải mấy phong ba
Tấm gương Trọng Thủy để mà chung soi
Còn chung huyết chủng giống nòi
Nỏ thiêng giương mũi tên ngời đồng tâm

À ơi, bao ách ngoại xâm
Thành là Trí đức muôn tầm mới yên
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Loa thành