04/07/2020 11:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đã tỏ hết lời năn nỉ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2015 08:40

 

Em đã tỏ hết lời năn nỉ,
Nhưng anh nào có nghĩ gì đâu?
Lính Tây bang khổ mạt đời,
Đêm nằm không ngủ, ngày ngồi không yên.
Anh ơi nghe lấy lời khuyên!
Ở nhà có thiếp sớm chuyên đỡ đần.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em đã tỏ hết lời năn nỉ