08/12/2022 03:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về trong kiết hạ

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/07/2022 11:41

 

Ai đem chữ “Vạn” xoay chiều
Khiến cho tam bảo liêu xiêu hững hờ!
Từ bi hỷ xả vật vờ
Tham sân si cuốn xô bờ giác mê

Đường lên bát nhã nhiêu khê
Đường về cõi tục ê hê rộn ràng
Ai cho mặc áo đạo vàng
Giữa mùa kiết hạ xé tràng giới răn!?

Từ bao giờ thói hung hăng
Đi vào cửa Phật phải chăng mạt thời
Như Lai chừ quá đơn côi
Chúng sinh thập loại có lời nào không?

Luân hồi, nhân quả xoay vòng
Trần gian một cảnh sắc không vô thường
Mùa chay tháng Bảy khấn hương
Ma vương, ngạ quỷ quy đường tỳ kheo.
24.7.22

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Về trong kiết hạ