08/02/2023 00:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nét môi tàn

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/10/2020 11:21

 

Đêm tê dại lắm hỡi tình nhân!
Muốn suối khe tình tỏ ái ân
Bão tố cuồng quay qua rét mướt
Rồi đông phủ trắng nét môi tàn.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Nét môi tàn