20/09/2020 15:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai biết được điều gì đang diễn ra

Tác giả: Juan Ramón Jiménez

Nước: Tây Ban Nha
Đăng bởi estrange vào 09/04/2008 13:17

 

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Ai biết được điều gì đang diễn ra nơi bên kia mỗi giờ khắc?
Đã có bao nhiêu lần bình minh đến, sau rặng núi xa!

Có bao nhiêu lần đám mây tuyệt vời xa xôi
thực sự là dáng hình vàng óng của những tia chớp!

Bông hồng là thuốc độc.

Thanh kiếm trao cuộc đời.

Tôi nghĩ tới thảo nguyên đầy hoa
ở cuối con đường
và thấy mình ở trong vũng lầy.

Tôi nghĩ tới sự vĩ đại của con người
và thấy mình ở cùng thần thánh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Juan Ramón Jiménez » Ai biết được điều gì đang diễn ra