24/06/2024 06:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Át cơ

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 10/06/2009 00:59

 

Anh tìm về địa chỉ tuổi thơ
Nhà số lẻ
             phố trò chơi bỏ dở
Mộng anh hường
                         tim môi em bói đỏ
Giàn trầu già
                  khua
                        những át cơ rơi...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Át cơ