30/05/2022 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điền gia
田家

Tác giả: Mai Nghiêu Thần - 梅堯臣

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2009 19:05

 

Nguyên tác

高樹蔭柴扉,
青苔照落暉。
荷鋤山月上,
尋徑野煙微。
老叟扶童望,
羸牛帶犢歸。
燈前飯何有,
白薤露中肥。

Phiên âm

Cao thụ ấm sài phi,
Thanh đài chiếu lạc huy.
Hà sừ sơn nguyệt thượng,
Tầm kính dã yên vi.
Lão tẩu phù đồng vọng,
Nuy ngưu đới độc quy.
Đăng tiền phạn hà hữu,
Bạch giới lộ trung phì.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Cây cao bóng rợp cổng sài
Rêu xanh xế nắng mặt trời chiều hôm
Cày về trăng ló đầu non
Lần theo ngõ xóm khói tuôn lờ mờ
Ông già dắt trẻ đứng chờ
Trâu gầy đem cả nghé tơ cùng về
Dưới đèn cơm có thức gì?
Nõn nà ngó hẹ mập vì mù sương
Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Nghiêu Thần » Điền gia