19/09/2021 00:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phu phụ tương kính như tân cách
夫婦相敬如賓格

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2014 21:34

 

Nguyên tác

相遇尋思必自天,
男兒有學始言賢。
婦人少小當知敬,
及長家和萬事圓。

Phiên âm

Tương ngộ tầm tư tất tự thiên,
Nam nhi hữu học thuỷ ngôn hiền.
Phụ nhân thiếu tiểu đương tri kính,
Cập trưởng gia hoà vạn sự viên.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Gặp gỡ suy ra cũng tự trời
Làm trai có học mới nên người
Gái thì từ bé hay điều kính
Lớn giữ nhà yên mọi việc vui
Bài "Huấn gia nhi" (Dạy con cháu trong nhà) của tiến sĩ Lộng Điền Vũ Huy Trác: "Nam thiếu tại gia cần dĩ học, Nữ đương tri kín tác hiền thê" (Trai, từ bé ở nhà nên siêng việc học, Gái thì biết kính cẩn lo làm tròn đạo vợ). Câu thơ 2 và 3 Khiếu Năng Tĩnh dựa vào ý của bài thơ này.

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Phu phụ tương kính như tân cách